BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BÁO CHÁY

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

♦♦♦ Tư vấn cung cấp : Giấy Kiểm Định Phương Tiện ,   Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh PCCC ( Tư Vấn Giám Sát ,  Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Công Trình )   Do Cục Hoặc BCA TPHCM Cấp. Biên Bản Kiểm Tra Điện Trở Tiếp Đất Hệ Thống Thu Sét Đánh Thẳng.

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

 Công ty TNHH PCCC An Việt xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng dành cho sản phẩm báo cháy Horing Lih (Nhập khẩu từ Đài Loan), Công ty An Việt  xin thông báo đến Quý khách hàng bảng báo giá chi tiết như sau:


STT TÊN THIẾT BỊ MODEL XUẤT XỨ ĐVT  ĐƠN GIÁ
BÁO CHÁY THƯỜNG
1 Đầu báo khói quang AH-0311-2 Horing/Taiwan cái              220.000
2 Đầu báo khói quang Q01-2 Horing/Taiwan cái              220.000
3 Đầu báo khói quang 0811-2 Horing/Taiwan cái              190.000
4 Đầu báo khói quang 4 dây 12V AH-0311-4 Horing/Taiwan cái              250.000
5 Đầu báo khói quang 4 dây 12V Q01-4 Horing/Taiwan cái              250.000
6 Đầu báo khói quang 4 dây 12V 0811-4 Horing/Taiwan cái              230.000
7 Đầu báo nhiệt gia tăng AHR-871 Horing/Taiwan cái              110.000
8 Đầu báo nhiệt cố định 70 độ AH-9920 Horing/Taiwan cái              130.000
9 Đầu báo khói nhiệt kết hợp AH-0315-2 Horing/Taiwan cái              275.000
10 Đầu báo khói BEAM phản xạ EDB01 Horing/Taiwan bộ           3.200.000
11 Đầu báo lửa AH-0014 Horing/Taiwan cái           2.250.000
12 Đầu báo lửa hồng ngoại đơn IR-0714-2 Horing/Taiwan cái           5.100.000
13 Đầu báo lửa hồng ngoại kép IR-0814-2 Horing/Taiwan cái           7.600.000
14 Đầu dò khí CO NDKB1 Horing/Taiwan cái           1.300.000
15 Đầu dò khí GAS AH-0822 Horing/Taiwan cái              520.000
16 Đầu dò khói độc lập báo tại chổ QA31 Horing/Taiwan cái              260.000
17 Đầu dò khói độc lập báo tại chổ NQ9S Horing/Taiwan cái              280.000
18 Đầu dò nhiệt độc lập báo tại chổ NQ9F Horing/Taiwan cái              280.000
19 Nút nhấn khẩn tròn chìm AH-9717 Horing/Taiwan cái              125.000
20 Nút nhấn khẩn vuông bể kính AH-0217 Horing/Taiwan cái              120.000
21 Nút nhấn khẩn vuông Reset AH-0817 Horing/Taiwan cái              200.000
22 Chuông báo cháy 4” 24V NQ418 Horing/Taiwan cái              150.000
23 Chuông báo cháy 6” 24V NQ618 Horing/Taiwan cái              220.000
24 Đèn chỉ thị AH-9719 Horing/Taiwan cái                80.000
25 Đèn báo phòng AH-413 Horing/Taiwan cái                80.000
26 Còi báo cháy 24V AH-03127-S Horing/Taiwan cái              375.000
27 Còi đèn kết hợp báo cháy 24V AH-03127-BS Horing/Taiwan cái              440.000
28 Cây thử khói nhiệt AH-03128 Horing/Taiwan cái           4.100.000
29 Chai thử khói AH-03151 Horing/Taiwan cái              310.000
30 Trung tâm báo cháy 4 kênh AH-00212 Horing/Taiwan cái           4.580.000
31 Trung tâm báo cháy 5 kênh AH-00212 Horing/Taiwan cái           4.680.000
32 Trung tâm báo cháy 6 kênh AH-00212 Horing/Taiwan cái           4.770.000
33 Trung tâm báo cháy 8 kênh AH-00212 Horing/Taiwan cái           4.930.000
34 Trung tâm báo cháy 10 kênh AH-00212 Horing/Taiwan cái           5.150.000
35 Hiển thị phụ 4 dến 5 kênh AH-00212 AH-02124 Horing/Taiwan cái           2.850.000
36 Hiển thị phụ 6 dến 10 kênh AH-00212 AH-02124 Horing/Taiwan cái           3.420.000
37 Trung tâm báo cháy 15 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái           7.420.000
38 Trung tâm báo cháy 20 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái           8.680.000
39 Trung tâm báo cháy 25 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         10.550.000
40 Trung tâm báo cháy 30 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         11.400.000
41 Trung tâm báo cháy 35 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         13.700.000
42 Trung tâm báo cháy 40 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         14.200.000
43 Trung tâm báo cháy 45 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         15.400.000
44 Trung tâm báo cháy 50 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         16.300.000
45 Trung tâm báo cháy 55 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         17.900.000
46 Trung tâm báo cháy 60 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         18.800.000
47 Trung tâm báo cháy 65 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         19.800.000
48 Trung tâm báo cháy 70 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         20.500.000
49 Trung tâm báo cháy 75 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         22.500.000
50 Trung tâm báo cháy 80 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         23.400.000
51 Trung tâm báo cháy 85 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         34.800.000
52 Trung tâm báo cháy 90 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         38.200.000
53 Trung tâm báo cháy 95 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         39.600.000
54 Trung tâm báo cháy 100 kênh AHC-871 Horing/Taiwan cái         41.600.000
BÁO CHÁY XÃ KHÍ
1 Trung tâm báo cháy xã khí 1 vùng AH-02120 Horing/Taiwan cái           6.900.000
2 Nút kích hoạt/Hũy xã khí cho AH-02120 AH-03232 Horing/Taiwan cái           1.250.000
3 Bảng cảnh báo xã khí AH-03233 Horing/Taiwan cái              820.000
4 Trung tâm báo cháy xã khí 2 vùng QSP-120 Horing/Taiwan cái         11.200.000
5 Trung tâm báo cháy xã khí 3 vùng QSP-120 Horing/Taiwan cái         12.100.000
6 Trung tâm báo cháy xã khí 4 vùng QSP-120 Horing/Taiwan cái         13.800.000
7 Trung tâm báo cháy xã khí 5 vùng QSP-120 Horing/Taiwan cái         15.200.000
8 Nút kích hoạt/Hũy xã khí cho QSP-120 QSP-32 Horing/Taiwan cái           1.150.000
BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ
1 Đầu báo khói địa chỉ QA01 Horing/Taiwan cái              480.000
2 Đầu báo nhiệt địa chỉ QA06 Horing/Taiwan cái              450.000
3 Đầu báo khói nhiệt kết hợp địa chỉ QA05 Horing/Taiwan cái              530.000
4 Nút nhấn khẩn địa chỉ tròn chìm QA19 Horing/Taiwan cái              450.000
5 Nút nhấn khẩn địa chỉ Reset QA0817 Horing/Taiwan cái              535.000
6 Còi báo cháy địa chỉ TBR9-S Horing/Taiwan cái              655.000
7 Còi đèn kết hợp báo cháy địa chỉ TBR9-BSR Horing/Taiwan cái              820.000
8 Module điều khiển QA17B Horing/Taiwan cái              545.000
9 Module giám sát QA17K Horing/Taiwan cái              280.000
10 Module cách li QA17H Horing/Taiwan cái              305.000
11 Trung tâm địa chỉ 1loop 250đc QA16 Horing/Taiwan cái         17.200.000
12 Trung tâm địa chỉ 2loop 500đc QA16 Horing/Taiwan cái         17.900.000
13 Trung tâm địa chỉ 4loop 1000đc QA16 Horing/Taiwan cái         20.800.000
14 Trung tâm địa chỉ 6loop 1500đc QA16 Horing/Taiwan cái         24.800.000
15 Trung tâm địa chỉ 8loop 2000đc QA16 Horing/Taiwan cái         27.300.000
16 Hiển thị phụ tủ địa chỉ QA124 Horing/Taiwan cái         11.800.000
17 Hiển thị phụ tủ địa chỉ QA24 Horing/Taiwan cái         15.900.000
Chú ý:  bảng giá trên chưa bao gồm thuế
Lấy số lượng nhiều theo công trình vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Leave your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *