Cây thử khói và nhiệt Horing

4.350.000 

CÂY THỬ KHÓI VÀ NHIỆT HORING AH-03128

Bộ test đầu báo Horing AH-03128 bao gồm:

– 1 sào 1.44 mét mở rộng tối đa 5m

– 1 đầu thử đầu báo khói

– 1 chai tạo khói AH-03151 (chưa bao gồm)

– 1 súng bắn nhiệt thử đầu báo nhiệt

– 1 Tú đựng tất cả dụng cụ

Sản phẩm sử dụng để test đầu báo nhiệt và đầu báo khói.

Dụng cụ rất linh hoạt.

Có thể mở rộng từ 1.44m đến 5 m.

Cực mở rộng cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận với các đầu dò.

Bảo hành chính hãng từ Horing: 12 tháng.

Bộ bao gồm tất cả các thiết bị như trong hình bên dưới: