Chai thử khói Horing AH-03151

310.000 

Chai thử khói Horing AH-03151

Chai thử khói dùng cho cây thử khói AH-03128

Chai được nén chất thử khói hóa lỏng

có thể dùng thử khoảng 500 lần